Ergometrie bij COPD

Inspanningsbeperking is een belangrijk kenmerk van mensen met COPD. Longfunctiegegevens in rust hebben hiervoor een beperkte voorspellende waarde. Objectivering van de ernst en aard van de inspanningsbeperking maakt klinisch inspanningsonderzoek noodzakelijk.

Voor gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere paramedici die betrokken zijn bij de begeleiding van patiënten met COPD is het kunnen interpreteren van inspanningsonderzoek belangrijk, omdat dit helpt bij het begrijpen van de integrale gezondheidstoestand van patiënten met COPD. Dit is van belang bij het samen met de patiënt formuleren van een individueel zorgplan.

CURSUS DOELSTELLING

Na de cursus ben je in staat tot extractie en interpretatie van gegevens uit het klinisch inspanningsonderzoek die noodzakelijk zijn voor adequate behandeling van mensen met COPD.

CURSUS INHOUD

Tijdens de tweedaagse cursus wordt aandacht besteed aan de basiskennis en -vaardigheden van het klinisch inspanningsonderzoek bij mensen met COPD. Welke onderzoeken bestaan er? Hoe kan ik de gegevens uit inspanningsonderzoeksrapporten extraheren en interpreteren? Welke gegevens zijn relevant? Hoe vertaal je deze inzichten in keuzen met betrekking tot medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling?

IN DE CURSUS KOMEN AAN BOD

• Normale, fysiologische inspanningsrespons
• Pathofysiologische inspanningsrespons
• Beoordelen inspanningsonderzoek m.b.v. 9-panel plot van Wasserman
• Verschillen tussen inspanningstesten met oplopende en constante belasting
• Verschillen tussen fiets- en looptesten
• Betekenis van inspanningsonderzoek voor medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling

DE CURSUS IS GERICHT IS OP

- De integrale gezondheidstoestand van patiënten met COPD
- De samenhang van de meetgegevens uit longfunctie- en inspanningsonderzoek.
- Het koppelen van theorie en praktijk, zodat deze gegevens vertaald kunnen worden in medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling.

Er wordt gebruik gemaakt van hoor- en responsiecolleges, casuïstiek en werkgroepen.
Om voldoende interactie mogelijk te houden is het aantal cursisten maximaal 24.

DE DOCENTEN

De docenten van de cursus hebben een uitgebreide kennis over en ervaring met de behandeling van mensen met COPD. Hierdoor worden theoretische achtergronden telkens besproken vanuit een sterk praktische invalshoek.

ACCREDITATIE

Accreditatie wordt aangevraagd bij het KNGF en St APAP

STUDIEBELASTING

Voorbereidingsopdracht 4 uur
4 lesdagen van 9.00-17.00 uur
Huiswerkopdracht tussen lesblokken 6 uur


Wilt u de folder van deze cursus inzien, download dan hier de pdf. 

Wilt u het programma van deze cursus inzien, download dan hier de pdf. 

 

Data 

Nader te bepalen

Locatie

De Rooi Pannen
Locatie Seeligkazerne

Fellenoordstraat 93
4811 TH Breda

Prijs

495 euro
incl. Lunch en Cursusmap


Wilt u zich aanmelden voor deze cursus? Klik dan hieronder.


Herman Groepenhoff

Herman Groepenhoff

Alex van 't Hul

Alex van 't Hul