Appels en van ’t Hul richt zich op educatie en advies voor zorgprofessionals en zorgorganisaties die zich bezig houden met de behandeling van mensen met een chronische longaandoening.

De educatie richt zich op aspecten van de niet-medicamenteuze behandeling en begeleiding van mensen met een chronische luchtwegaandoening. Het cursusaanbod onderscheidt zich door een sterke link tussen theorie en praktijk en is een aanvulling op het bestaande scholingsaanbod in Nederland.

De adviespraktijk richt zich op de inhoud en kwaliteit van het zorgproces voor mensen met een chronische longaandoening. Daarnaast wordt advies gegeven over zorgoptimalisatie voor (keten)zorg organisaties. Zorgstandaarden en professionele richtlijnen worden hierbij telkens als uitgangspunt gehanteerd.

Missie en Visie

Door het verzorgen van onderwijs voor zorgprofessionals en het geven van advies over zorgoptimalisatie aan zorgorganisaties wil Appels en van ’t Hul bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
Hoogwaardige zorgverlening en adequate en transparante zorglogistiek zal een positief effect hebben op de levenskwaliteit van mensen die zich beperkt en gehinderd voelen door een chronische longaandoening.

sjoukje

CRKBO instelling

Appels en van ‘t Hul staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat Appels en van ‘t Hul beschikt over de juiste certificaten en diploma(‘s) en een audit met positief resultaat heeft afgerond. 

Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.