Sjoukje Appels

sjoukje@appelsenvanthul.nl

Sjoukje Appels studeerde ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2000 werkt ze in de algemene revalidatie met als specialisatie chronische pijn en vermoeidheid. Ze heeft zes jaar gewerkt op de longrevalidatie van Revant Revalidatiecentrum Breda. Daar heeft zij het basisprogrammaonderdeel functionele training(ergotherapie) van het longrevalidatieprogramma ontwikkelt en geïmplementeerd. In 2008 heeft zij de opleiding Psychosomatische Ergotherapie afgerond. In 2012 heeft zij een Landelijke werkgroep Ergotherapie en COPD opgezet, waarvan zij de voorzitter is. In 2014 is zij, naast haar baan in het revalidatiecentrum, als zelfstandige gaan werken in de eerstelijn met de doelgroepen COPD, chronisch pijn en vermoeidheid.

Dr. Alex van 't Hul

alex@appelsenvanthul.nl

Alex van ’t Hul studeerde fysiotherapie in Amsterdam en werkte aansluitend als fysiotherapeut in het BovenY ziekenhuis (1984-1992) en het VUmc (1992-2006). In deze ziekenhuizen heeft hij zijn kennis en ervaring op het gebied van de begeleiding van mensen met een chronische longaandoening opgebouwd. In deze periode is hij steeds meer betrokken geraakt bij wetenschappelijk onderzoek. In 2004 is hij aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van niet-invasieve beademing tijdens training van patiënten met ernstig COPD. Van 2006 tot 2011 was hij werkzaam als programmamanager longrevalidatie in Revalidatiecentrum Breda en tussen 2011 en 2013 begeleidde hij 2 ziekenhuizen bij het ontwerpen en implementeren van een poliklinisch zorgpad voor patiënten met astma en COPD. Sinds 2013 is hij verbonden aan de afdeling longziekten van het Radboud UMC als programmadirecteur COPDnet.

Jeroen Fassaert

psf@hotmail.com

Jeroen Fassaert studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 1999 werkte hij in verschillende revalidatiecentra en in een aantal vrijgevestigde praktijken. Vanaf 2001 is hij zich gaan specialiseren in de richting van de psychosomatiek. In 2006 heeft hij hiervoor een drie jarige opleiding psychosomatische fysiotherapie afgerond. Hij blijft vervolgmodules hierop volgen om aan te blijven sluiten bij de laatste ontwikkelingen. Momenteel is hij lid van het diagnose kernteam psychosomatiek binnen Revant Revalidatiecentrum Breda en verzorgt hij de behandelingen psychosomatische fysiotherapie bij Fysiotherapie Reeshof.

 


Schermafbeelding 2014-06-27 om 08.54.05.png

Dr. Herman Groepenhoff

h.groepenhoff@vumc.nl

Herman Groepenhoff studeerde fysiotherapie aan de Stichting Academie Fysiotherapie Leffelaar te Amsterdam en deed vervolgens de opleiding tot longfunctieanalist. Sinds 1995 is Herman werkzaam als hoofd functieafdeling longziekten in het VUmc. Deze  werkzaamheden combineerde hij met een in 2006 afgeronde  studie bewegingswetenschappen en in 2009 afgeronde de master opleiding Epidemiologie aan de VU in Amsterdam. In 2013 is Herman gepromoveerd aan de Faculteit der Geneeskunde van de VU op onderzoek naar de klinische relevantie van inspanningsonderzoek bij patiënten met pulmonale hypertensie en COPD. Hij is actief kaderlid van de Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten en vaak als docent betrokken bij nascholingsactiviteiten op het gebied van longfunctie en ergometrie.

 

Schermafbeelding 2014-06-10 om 13.01.09.png

Dr. Jorine Hartman

 j.hartman@umcg.nl

Jorine Hartman studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarna fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen. In 2008 is ze gestart met een promotieonderzoek naar het fysieke activiteitenniveau en de determinanten ervan bij patiënten met COPD op de afdeling longziekten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tijdens het promotieonderzoek voltooide ze de registratie als Epidemioloog. Na het voltooien van het promotieonderzoek in 2013 is zij werkzaam als onderzoeker en studiecoördinator bij het onderzoek naar bronchoscopische long volume reductie behandelingen in het UMCG.