Longfunctie bij COPD

COPD wordt primair gekenmerkt door luchtwegobstructie. Daarnaast kan statische en dynamische hyperinflatie van de thorax optreden en kan de pulmonale gaswisseling verstoord zijn. Als gevolg van deze longfunctiestoornissen kan partiële of totale respiratoire insufficiëntie optreden in rust of tijdens inspanning.

Voor gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere paramedici die betrokken zijn bij de begeleiding van patiënten met COPD is kennis noodzakelijk van long- en ademmechanica, pulmonale ventilatie en gasuitwisseling. Dit is nodig om inzicht te kunnen krijgen in de integrale gezondheidstoestand van patiënten met COPD en om samen met de patiënt een individueel zorgplan te kunnen formuleren.

CURSUS DOELSTELLING

Na de cursus ben je in staat tot extractie en interpretatie van gegevens uit klinisch longfunctieonderzoek, die noodzakelijk zijn voor adequate verpleegkundige en paramedische behandeling van mensen met COPD.

CURSUS INHOUD

Tijdens de tweedaagse cursus wordt aandacht besteed aan de basiskennis en -vaardigheden van het klinisch longfunctieonderzoek bij mensen met COPD. Welke onderzoeken bestaan er? Hoe kan ik de gegevens uit longfunctieonderzoeksrapporten extraheren en interpreteren? Welke gegevens zijn relevant? Hoe vertaal je deze inzichten in keuzen met betrekking tot medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling?

IN DE CURSUS KOMEN AAN BOD

• Luchtwegobstructie en reversibiliteit
• Statische hyperinflatie en restrictie
• Dynamische hyperinflatie
• Diffusiecapaciteit van de long
• Bloedgas analyse
• Ademspierfunctie

DE CURSUS IS GERICHT IS OP

• De integrale gezondheidstoestand van patiënten met COPD.
• De samenhang van de meetgegevens uit longfunctieonderzoek.
•  Het koppelen van theorie en praktijk, zodat deze gegevens vertaald kunnen worden in medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling.

Er wordt gebruik gemaakt van hoor- en responsiecolleges, casuïstiek en werkgroepen. Om voldoende interactie mogelijk te houden is het aantal cursisten maximaal 24.

DE DOCENTEN

De docenten van de cursus hebben een uitgebreide kennis over en ervaring met de behandeling van mensen met COPD. Hierdoor worden theoretische achtergronden telkens besproken vanuit een sterk praktische invalshoek.

ACCREDITATIE

De cursus is geaccrediteerd voor fysiotherapeuten bij het KNGF voor 18 punten onder accreditatienummer 22593, reg AF. Voor andere beroepsgroepen kan accreditatie worden aangevraagd.

STUDIEBELASTING

Voorbereidingsopdracht 4 uur
2 lesdagen van 9.00-17.00 uur


Wilt u de folder van deze cursus inzien, download dan hier de pdf. 

Wilt u het programma van deze cursus inzien, download dan hier de pdf. 

 

Data 

Nader te bepalen

Locatie

De Rooi Pannen
Locatie Seeligkazerne

Fellenoordstraat 93
4811 TH Breda

Overnachting in
De Rooi Pannen is mogelijk. Zie www.derooipannen.nl

Prijs

495 euro
incl. Lunch en Cursusmap


Heeft u interesse om deze cursus bij ons te volgen, meld u dan nu aan. 


Herman Groepenhoff

Herman Groepenhoff

Alex van 't Hul

Alex van 't Hul