Appels en van ’t Hul verzorgt onderwijs voor professionals in de zorg die zich bezig houden met de behandeling van mensen met een chronische longaandoening, zoals COPD. Het scholingsaanbod onderscheidt zich door een sterke link tussen theorie en praktijk. Zorgstandaarden en professionele richtlijnen worden hierbij telkens als uitgangspunt gehanteerd.


Beweeg gedrag 

Na de cursus ken je de gevolgen van de afname van fysieke activiteit voor mensen met COPD, weet je wat de determinanten zijn, hoe fysieke activiteit meetbaar is en hoe het is te beïnvloeden.

Ergometrie

Na de cursus ben je in staat tot extractie en interpretatie van gegevens uit het klinisch inspanningsonderzoek die noodzakelijk zijn voor adequate verpleegkundige en paramedische behandeling van mensen met COPD.

Ergotherapie

Na de cursus ben je in staat de symptomen van COPD te herkennen en de beïnvloedende factoren te begrijpen. Je leert de belastbaarheid van mensen met COPD adequaat inschatten en te vertalen naar haalbare doelen, zodat je een ergotherapeutisch behandelplan kunt opstellen en uitvoeren.

Longfunctie

Na de cursus ben je in staat tot extractie en interpretatie van gegevens uit klinisch longfunctieonderzoek, die noodzakelijk zijn voor adequate verpleegkundige en paramedische behandeling van mensen met COPD.