Appels en van ’t Hul besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Appels en van ’t Hul is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of vervolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken.


Appels en van ’t Hul garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.


De website van derden waarnaar mogelijk op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites