Beweeggedrag bij COPD

Vermindering van fysieke activiteit in het dagelijks leven is een belangrijk kenmerk van mensen met COPD. De verminderde fysieke activiteit is geassocieerd met ziektelast en beïnvloedt de prognose van de aandoening. Uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels duidelijk dat verbeterd inspanningsvermogen, bijvoorbeeld als gevolg van een trainingsprogramma, zich niet automatisch vertaald in ander beweeggedrag.

Voor gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere paramedici, die betrokken zijn bij de begeleiding van patiënten met COPD, is kennis over fysieke activiteit in het dagelijks leven belangrijk. Inzicht in de betekenis van fysieke activiteit stelt je in staat het beweeggedrag van patiënten met COPD te begrijpen en te optimaliseren.

CURSUS DOELSTELLING

Na de cursus ken je de gevolgen van de afname van fysieke activiteit voor mensen met COPD, weet je wat de determinanten zijn, hoe fysieke activiteit meetbaar is en hoe het is te beïnvloeden.

CURSUS INHOUD

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de recente inzichten op het gebied van fysieke activiteit in het dagelijks leven bij COPD, wordt ingegaan op de fysieke en psychosociale factoren die hiermee geassocieerd zijn, krijg je uitgelegd hoe fysieke activiteit meetbaar is en wordt een overzicht gegeven van de effecten van interventies.

IN DE CURSUS IS AANDACHT VOOR:

• Wat is er bekend over fysieke activiteit in het dagelijks leven bij mensen met COPD
• Lichamelijke en psychosociale factoren die samenhangen met de verminderde fysieke activiteit
• Verschillende meetmethoden waarmee fysieke activiteit kan worden bepaald
• Effecten van interventies op fysieke activiteit

DE CURSUS IS ONDERSCHEIDEND DOORDAT HIJ:

- Gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten
- Praktisch toepasbare kennis bevat
- Gericht is op effectieve interventies gebaseerd op gedragsverandering en zelfmanagement
- Theorie koppelt aan praktijk

Er wordt gebruik gemaakt van hoor- en responsiecolleges en werkgroepen.
Om voldoende interactie mogelijk te houden is het aantal cursisten maximaal 24.

DE DOCENTEN

De docenten van de cursus hebben een uitgebreide kennis over en ervaring met de behandeling van mensen met COPD. Hierdoor worden theoretische achtergronden telkens besproken vanuit een sterk praktische invalshoek.

ACCREDITATIE

De cursus is geaccrediteerd voor longverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisarts, praktijkverpleegkundigen, ergotherapeuten en oefentherapeuten cesar en mensendieck bij St.ADAP voor 6 punten onder ID nummer 181866.

De cursus is geaccrediteerd voor fysiotherapeuten bij het KNGF voor 6 punten onder accreditatienummer 22476, reg AF.

STUDIEBELASTING

1 lesdag van 9.00-17.00 uur


Wilt u de folder van deze cursus inzien, download dan hier de pdf. 

Wilt u het programma van deze cursus inzien, download dan hier de pdf. 

 

Data

Nader te bepalen

Locatie

De Rooi Pannen
Locatie Seeligkazerne

Fellenoordstraat 93
4811 TH Breda

Overnachting in
De Rooi Pannen is mogelijk. Zie www.derooipannen.nl

Prijs

275 euro
incl. Lunch en Cursusmap


Heeft u interesse om deze cursus bij ons te volgen, meld u dan nu aan. 


Jorine Hartman

Jorine Hartman

Alex van 't Hul

Alex van 't Hul